Cenník

1. Podpora zákazníkom

Prevádzkovateľ zabezpečuje neustálu podporu systému 24 hodín denne 7 dní v týždni 365 dní v roku. 

1.1. Spôsob vyúčtovania podpory systému

Každý zákazník má bezplatnú podporu systému do výšky 20% sumy z mesačného poplatku účtovaného za predošlý mesiac. Podpora systému je účtovaná v 5 minútovej časovej tarifikácii, pričom každá požiadavka na podporu je sledovaná a vyhodnotená systémom na správu požiadaviek. Zúčtovanie poplatku za podporu systému je v rovnakom dátume ako zúčtovanie poplatku za licenciu Resinos POS. 

1.2 Cena za hodinu práce počas pracovného dňa rozdelená podľa času 0-24h:

a) 00:00 - 05:00        75 Eur bez DPH / hodina
b) 05:00 - 09:00        55 Eur bez DPH / hodina
c) 09:00 - 17:00        35 Eur bez DPH / hodina
d) 17:00 - 22:00        55 Eur bez DPH / hodina
e) 22:00 - 00:00        75 Eur bez DPH / hodina

1.2.1 Cena za hodinu práce počas soboty je podľa bodu 1.1 a), b), c), d), e) a navýšená o 50%.

1.2.2 Cena za hodinu práce počas nedele a sviatkov je podľa bodu 1.1 a), b), c), d), e) a navýšená o 100%.